Life!

Life!

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life!

Промяна
Personal Featured

Промяна

След дълги и мъчителни експерименти да продължа да използвам WordPress [https://wordpress.org] като система задвижваща персоналният ми сайт [https://ostreff.info], установих че е просто невъзможно в настоящият момент  той да бъде използван като комбинация на plugins [https://wordpress.org/plugins/] и themes [https://wordpress.org/themes/] в комбинация
1 min read
Share with Me via Nextcloud