Български за рускоговорящи - аудио, книги + тест (Болгарский для русскоговорящих аудио, книги + ТЕСТЫ)

С електронните книги на „Каритас“, ученето на български език е удобно и лесно | Caritas
Обучителните материали са подходящи както за хора, които в момента изучават български език, така и за завършилите курсове и желаещи да усъвършенстват своето произношение.

Учебник за покриване на ниво B1 предоставен от "Български червен кръст" и създаден от UNHCR ( The UN Refugee Agency ):

Това е безплатният материал към учебника "Учим болгарский легко". Точният линк към източника е тук.

Постарал съм се да го препубликувам във вид, който да е удобен за прослушване от устройства нямащи достатъчно памет, но разполагащи с връзка към интернет и броузър - т.е. дори и от мобилен телефон да могат да се прослушват уроците към книгата.

Это бесплатный материал из учебника "Учим болгарский легко". Точная ссылка на источник здесь.
Я постарался переиздать его в виде, удобном для прослушивания на устройствах, не обладающих достаточным объемом памяти, но имеющих подключение к Интернету и браузер - т.е. уроки книги можно слушать с мобильного телефона.

Диск 1:

audio-thumbnail
01 Track 1
0:00
/0:36
audio-thumbnail
02 Track 2
0:00
/2:42
audio-thumbnail
03 Track 3
0:00
/5:24
audio-thumbnail
04 Track 4
0:00
/1:15
audio-thumbnail
05 Track 5
0:00
/1:55
audio-thumbnail
06 Track 6
0:00
/1:05
audio-thumbnail
07 Track 7
0:00
/2:14
audio-thumbnail
08 Track 8
0:00
/1:48
audio-thumbnail
09 Track 9
0:00
/0:38
audio-thumbnail
10 Track 10
0:00
/0:47
audio-thumbnail
11 Track 11
0:00
/1:19
audio-thumbnail
12 Track 12
0:00
/0:47
audio-thumbnail
13 Track 13
0:00
/1:24
audio-thumbnail
14 Track 14
0:00
/1:49
audio-thumbnail
15 Track 15
0:00
/1:24
audio-thumbnail
16 Track 16
0:00
/1:09
audio-thumbnail
17 Track 17
0:00
/1:48
audio-thumbnail
18 Track 18
0:00
/4:10
audio-thumbnail
19 Track 19
0:00
/1:16
audio-thumbnail
20 Track 20
0:00
/1:22
audio-thumbnail
21 Track 21
0:00
/1:13
audio-thumbnail
22 Track 22
0:00
/1:28

Диск 2:

audio-thumbnail
01 Track 1
0:00
/5:00
audio-thumbnail
02 Track 2
0:00
/0:33
audio-thumbnail
03 Track 3
0:00
/0:59
audio-thumbnail
04 Track 4
0:00
/1:31
audio-thumbnail
05 Track 5
0:00
/1:38
audio-thumbnail
06 Track 6
0:00
/1:49
audio-thumbnail
07 Track 7
0:00
/0:43
audio-thumbnail
08 Track 8
0:00
/1:41
audio-thumbnail
09 Track 9
0:00
/0:47
audio-thumbnail
10 Track 10
0:00
/0:47
audio-thumbnail
11 Track 11
0:00
/2:30
audio-thumbnail
12 Track 12
0:00
/1:45
audio-thumbnail
13 Track 13
0:00
/1:18
audio-thumbnail
14 Track 14
0:00
/1:29
audio-thumbnail
15 Track 15
0:00
/1:21
audio-thumbnail
16 Track 16
0:00
/0:53
audio-thumbnail
17 Track 17
0:00
/2:27
audio-thumbnail
18 Track 18
0:00
/0:53
audio-thumbnail
19 Track 19
0:00
/1:27
audio-thumbnail
20 Track 20
0:00
/0:36
audio-thumbnail
21 Track 21
0:00
/2:01
audio-thumbnail
22 Track 22
0:00
/0:36
audio-thumbnail
23 Track 23
0:00
/2:01
audio-thumbnail
24 Track 24
0:00
/0:42
audio-thumbnail
25 Track 25
0:00
/1:42
audio-thumbnail
26 Track 26
0:00
/0:54
audio-thumbnail
27 Track 27
0:00
/0:30
audio-thumbnail
28 Track 28
0:00
/1:15
audio-thumbnail
29 Track 29
0:00
/1:43
audio-thumbnail
30 Track 30
0:00
/2:01
audio-thumbnail
31 Track 31
0:00
/1:10
audio-thumbnail
32 Track 32
0:00
/2:26
audio-thumbnail
33 Track 33
0:00
/0:41
audio-thumbnail
34 Track 34
0:00
/1:09
audio-thumbnail
35 Track 35
0:00
/1:56
audio-thumbnail
36 Track 36
0:00
/2:05
audio-thumbnail
37 Track 37
0:00
/1:06
audio-thumbnail
38 Track 38
0:00
/0:24
audio-thumbnail
39 Track 39
0:00
/2:22
audio-thumbnail
40 Track 40
0:00
/3:30
audio-thumbnail
41 Track 41
0:00
/4:23
audio-thumbnail
42 Track 42
0:00
/1:02
audio-thumbnail
43 Track 43
0:00
/1:16

Диск 3:

audio-thumbnail
01 Track 1
0:00
/4:10
audio-thumbnail
02 Track 2
0:00
/3:24
audio-thumbnail
03 Track 3
0:00
/2:42
audio-thumbnail
04 Track 4
0:00
/0:55
audio-thumbnail
05 Track 5
0:00
/2:34
audio-thumbnail
06 Track 6
0:00
/1:09
audio-thumbnail
07 Track 7
0:00
/3:39
audio-thumbnail
08 Track 8
0:00
/3:00
audio-thumbnail
09 Track 9
0:00
/2:58
audio-thumbnail
10 Track 10
0:00
/3:08
audio-thumbnail
11 Track 11
0:00
/0:45
audio-thumbnail
12 Track 12
0:00
/2:28
audio-thumbnail
13 Track 13
0:00
/0:52
audio-thumbnail
14 Track 14
0:00
/0:30
audio-thumbnail
15 Track 15
0:00
/3:40
audio-thumbnail
16 Track 16
0:00
/3:56
audio-thumbnail
17 Track 17
0:00
/2:05
audio-thumbnail
18 Track 18
0:00
/2:17

Диск 4:

audio-thumbnail
01 Track 1
0:00
/3:06
audio-thumbnail
02 Track 2
0:00
/2:11
audio-thumbnail
03 Track 3
0:00
/2:35
audio-thumbnail
04 Track 4
0:00
/2:28
audio-thumbnail
05 Track 5
0:00
/2:16
audio-thumbnail
06 Track 6
0:00
/2:58
audio-thumbnail
07 Track 7
0:00
/1:31
audio-thumbnail
08 Track 8
0:00
/1:27
audio-thumbnail
09 Track 9
0:00
/4:02
audio-thumbnail
10 Track 10
0:00
/2:14
audio-thumbnail
11 Track 11
0:00
/1:25
audio-thumbnail
12 Track 12
0:00
/1:16
audio-thumbnail
13 Track 13
0:00
/1:43
audio-thumbnail
14 Track 14
0:00
/3:20
audio-thumbnail
15 Track 15
0:00
/1:36
audio-thumbnail
16 Track 16
0:00
/1:32
audio-thumbnail
17 Track 17
0:00
/1:13

Други полезни учебници според мен са ( Другими полезными учебниками, на мой взгляд, являются ):


Учебник болгарского языка для иностранцев

Гинина, Николова, Сакызова
издателство Наука и изкуство -София 1972

Още един учебник по български език. Намерих го в интернет, надявам се че заради изминалите 50 години от издаването му, не нарушавам авторските права. ( Еще один учебник болгарского языка. Я нашел его в Интернете, я надеюсь, что за 50 лет, прошедших с момента его публикации, я не нарушаю авторские права. )

ТЕСТОВЕ ЗА САМОПРОВЕРКА НА СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ СТЕПЕНИ ЗНАНИЯ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА

Благодарение на публикуваните безплатни тестове от Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти можете да си проверите нивото така:
(Благодаря бесплатным тестам, опубликованным Департаментом языковой и специальной подготовки иностранных студентов, вы можете проверить свой уровень следующим образом:)

Share with Me via Nextcloud